Abdullah Balak İndim Kuyun Dibine şarkı sözleri

İndim kuyun dibine havar kardaşım
Baktım suyun dibine canım sırdaşım
Analar kız beslemiş havar kardaşım
Vermiyor sevdiğine canım sırdaşım

Dereler buz bağlamış havar kardaşım
Dibi nergiz bağlamış canım sırdaşım
Beni bir gelin vurdu havar kardaşım
Yaramı kız bağlamış canım sırdaşım

Arpalar dize kardaş havar kardaşım
Gel gidah bize kadar canım sırdaşım
Mevlam güzel yaratmış havar kardaşım
Topuktan göze kadar canım sırdaşım

Abdullah Balak
Abdullah Balak
1 yıl önce