adım ne demek

a.
1. Yürümek için yapılan ayak atışlarının her biri.
2. Bir ayak atışıyla alınan ve uzunluğu yaklaşık 75 santimetre olan mesafe.
3. Girişim, hamle.
4. mat. Bir gösterge ucunun eş olarak ayrılmış yaylardan biri boyunca aldığı yol.
5. sp. Bir yarışın belirli uzaklığı kapsayan bölümlerinden her biri, etap.
6. sp. Ayakta, esas duruşta, bir ayağın türlü yönlerde iki ayak boyu kadar yer değiştirmesi.
7. tek. İki diş arasındaki aralık.
(Güncel Türkçe Sözlük)


Köken: Fransızca Pas
(BSTS / Tıp Terimleri Kılavuzu )


Köken: İngilizce step
(BSTS / Bilgisayar Terimleri Karşılıklar Kılavuzu )

Ayakta temel duruştan, bir ayağın, türlü yönlerde iki ayak boyu kadar ara ile yer değiştirmesi.
Köken: İngilizce step
(BSTS / Jimnastik Terimleri Sözlüğü )

Dans adımı.
Köken: İngilizce step
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)

Nazımda taylamın dayandığı hece birliklerine verilen ad, ki Türk ölçüsünde durakla ayrılan hece öbeklerinden, aruzda fâilâtün mefâilün feilün gibi cüzülerden, eski Yunan ölçüsünde kimi uzun, kimi kısa olmak üzere ikiden dörde kadar heceden ibaret olan parçalardan her birini, Fransız ölçüsünde ise bir heceyi anlatır.
Köken: Osmanlı Türkçesi Cüzü
(BSTS / Edebiyat ve Söz Sanatı Terimleri Sözlüğü 1948)

Batı yazınında, bir koşukta iki hecelik birimlerin her biri.
Köken: Fransızca pied
(BSTS / Yazın Terimleri Sözlüğü 1974)


7 ay önce