alveoli pulmonis ne demek

anat. Akciğerlerin gaz alışverişini sağlayan kesecikleri.
Köken: İngilizce alveoli pulmonis
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


3 ay önce