az gala ne demek

Nerdeyse, hemen hemen.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


2 hafta önce