bakır ne demek

a.
1. kim. Atom numarası 29, yoğunluğu 8,95 olan, 1084 °C'ye doğru eriyen, doğada serbest veya birleşik olarak bulunan, ısı ve elektriği iyi ileten, kolay dövülür ve işlenir olduğundan eski çağlardan beri türlü işlerde kullanılan, kızıl renkli element (simgesi Cu).
2. sf. Bu elementten yapılmış: “Ertesi gün çadırların önünde Haldun Nedret'in Kadıköy'den getirdiği bakır lamba yanıyordu.” -A. Ş. Hisar.
(Güncel Türkçe Sözlük)


1. Bakraç, kova, helke
2. Tencere.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Kova.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Simgesi Cu, atom numarası 29, atom kütlesi 63,546 g olan, periyodik çizelgede 1B grubunda bulunan ve metal özellikleri gösteren,iki kararlı izotopa sahip, bir ve iki değerlikte olabilen, nitrik asit ve sıcak sülfürik asitte çözünen, atmosferik korozyona karşı demirden daha fazla direnç gösteren, bazlar tarafından kolay etkilenen, elektriği çok iyi ileten ve insan, tarih öncesinden beri bilinen ve bitki metabolizmasında önemli bir element. Doğada metal, oksit (küprit), sülfür (glans, kalhopirit) ve karbonat (malahit) halinde bulunan bir element.
Köken: İngilizce copper
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)


Köken: İngilizce copper
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

Kırmızımsı renkli, dövülgen, sünek, ısı ve elektrik iletkenliği yüksek bir metal. A. A. 5
3.54, A. S. 29, Ö. A.
8.95, E. S. 1084°C.
Köken: İngilizce copper
(BSTS / Metalbilim İşlem Terimleri Sözlüğü 1972)

(kimya)
Köken: Osmanlı Türkçesi nuhâs
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Birçok enzimin yapısında, kan yapımında ve bağ doku metabolizmasında rol oynayan, eksikliğinde kansızlık, ödem ve kemik yapısında bozukluklara yol açan, kırmızımtırak parlak, atom numarası 29, atom ağırlığı 6
3. 54, sembolü Cu olan tuzları zehirli bir metal. Bakır, beslenmede esansiyel bir element olup seruloplazmin, lizil oksidaz, sitokrom oksidaz ve tirozinaz gibi çeşitli proteinlerin yapısına katılır.
Köken: İngilizce copper
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


1. Bakır kova. (Küçükkabaca *Uluborlu -Isparta)
2. Tencere. (Yenikent -Isparta)
(BSTS / Zanaat Terimleri Sözlüğü1976)

Cinsiyet: ErkekDoğada serbest ve birleşik olarak bulunan kızıl renkli, kolay işlenir bir maden.
T.
(Kişi Adları Sözlüğü )

sf. (ba:kir)
1. Cinsel ilişkide bulunmamış (erkek).
2. El değmemiş, kullanılmamış.
3. İşlenmemiş (toprak).
4. Eskimemiş, yıpranmamış, yeni.
Köken: Arapça b¥kir
(Güncel Türkçe Sözlük )


5 ay önce