benzerlik özeği ne demek

İki düzlemdeş çemberin birbirlerine koşut birer yarıçaplarının karşılıklı uçlarından geçen doğruların kesişme noktası.
Köken: İngilizce center of similitude
(BSTS / Matematik Terimleri Sözlüğü 1983)


6 ay önce