(bir şeye) merak sarmak (veya duymak veya salmak) ne demek

bir şeyi edinme, yapma veya onunla uğraşma isteğine kapılmak, bir şeye eğilim duymak: “Bu adama, her gördüğüm vakit, merhamet ve korku ile karışık bir merak duyuyordum.” -R. N. Güntekin. “Miralay beyimiz, emekli olduktan sonra komisyonculuğa kalkan veya cins tavuk yetiştirmeye merak salan soydan değildir.” -H. Taner.
(Güncel Türkçe Sözlük)


7 ay önce