biyolojik arıtma ne demek

Mekanik arıtmadan sonra atık suların geniş alanlarda biriktirilerek içerdikleri organik maddelerin sudaki mikroorganizmalar tarafından parçalanması yoluyla gerçekleştirilen arıtma işlemi.
Köken: İngilizce biological cleaning
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


11 ay önce