boyayıcı boyalar ne demek

(Resim) Bünyelerindeki renkli özdeği kusan ve başka özdeklere geçiren özdekler. Örneğin kumaş boyaları, saçboyaları gibi. a. bk. boya, renkli özdekler.
(BSTS / Güzel Sanatlar Terimleri Sözlüğü1968)


5 ay önce