Çorum Yöresi Türküleri Zağra'nın (Her Tarafı Güya) şarkı sözleri

Her tarafı güya İrem Bağıdır
Açılınca gonca gülü Zağra'nın
Aşıklar guş eyleyecek çağıdır
Feryad etmede bülbülü Zağra'nın

Bahar eyyamında güzeller gezer
Aşıklar durmayup medhini yazar
Gaziler bayırından edincek nazar
Cana sefa verir çölü Zağra'nın

Bir gevherdir hiç kıymeti bilinmez
Nice medhedeyim vasfı olunmaz
Rum'da Acem'de misli bulunmaz
Güzelleri çoktur beli Zağra'nın

Canibi Hak'tan bu ki olmuş ihsan
Göricek gam gider hem şad olur can
Halk-ı alem söyler dillerde destan
Derler şadi gezer ili Zağra'nın

Aşıki makamı bir hoşça yerdir
Ha deyince (okunamadı)
Bulunur himmeti bir gürbüz erdir
Gözcüsüdür Sultan Bali Zağra'nın

Çorum Yöresi Türküleri
9 ay önce