Dam Başında Hezen Var türkü sözü

Dam Başında Hezen Var
Hezende Bir Gezen Var
Erzurum’un İçinde (Ağca Dudum Vay Vay)
Gün Görmedik Güzel Var (İnce Dudum Yâr Yâr)

Dam Başında Dam Beni
Gine Aldı Gam Beni
Gam İçin Mi Doğurdun (Ağca Dudum Vay Vay)
Garip Anam Sen Beni (İnce Dudum Yâr Yâr)

Dama Vurdum Kazmayı
Çift Dola Gel Yazmayı
Annenden Mi Öğrendin (Ağca Dudum Vay Vay)
Narin Narin Gezmeyi (İnce Dudum Yâr Yâr)

Dam Başında Çedene
Topladım Dane Dane
Ellerin Yâri Gelmiş (Ağca Dudum Vay Vay)
Hani Bizim Divane (İnce Dudum Yâr Yâr)

Sivas, Lütfi Gülşen, Osman Özdenkçi
9 ay önce