deprem ne demek

a. coğ. Yer kabuğunun derin katmanlarının kırılıp yer değiştirmesi veya yanardağların püskürme durumuna geçmesi yüzünden oluşan sarsıntı, yer sarsıntısı, hareket, zelzele: “Okuldayken bir öğle sonu hafif bir depremde otel çökmüş.” -Y. Atılgan.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Zelzele, yer sarsıntısı.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Yer kabuğu içindeki katmanların yerinden oynamalarıyla oluşan sarsıntının, dışa ve çevreye doğru yayılan titreşim biçimindeki devinimi.
Köken: İngilizce earthquake
(BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980)

Yer sarsıntısı.
Köken: İngilizce earthquake, earth tremors
(BSTS / Gökbilim Terimleri Sözlüğü 1969)

bk. yersarsıntısı.
(BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü1980)

(coğrafya, jeoloji)
Köken: Osmanlı Türkçesi zelzele, hareket-i arz
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Başlangıç noktası yerin içinde bulunan, doğal nedenli yerkabuğu devimi.
Köken: İngilizce eartgquke,seism
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)


9 ay önce