dinsel törenler ne demek

Bir dinin tapınmaya ve dince kutsanmış ölülerin ya da nesnelerin koruma ve kayırmasını elde etmeğe yönelik belli biçim ve kurallara uyularak yapılan uygulamalarının tümü.
Köken: İngilizce rituals
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


7 ay önce