doğrudan kiralama ne demek

Kiralanacak varlığın imalatçısı ya da satıcısının kiralama kuruluşu kullanmaksızın kiralama işlemini bizzat kendisinin gerçekleştirdiği kiralama.
Köken: İngilizce direct leasing
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


6 ay önce