doğum denetimi ne demek

Cinsel ilişkide kadının gebe kalmasını önlemeye yönelik davranış.
Köken: İngilizce birth contrôle
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


5 ay önce