doğum-ilk tohumlama aralığı ne demek


1. Doğumla ilk tohumlamanın yapıldığı zaman arasındaki süre.
2. Sürüde fertilite parametreleri için bu değer, doğum-ilk tohumlama aralıkları toplamının, tohumlanan toplam inek sayısına bölünmesiyle bulunan değer. Süt sığırı işletmelerinde bu aralığın 60 günü geçmemesi hedeflenir.
Köken: İngilizce calving to first service interval
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


7 ay önce