durağan denge çözümlemesi ne demek

Herhangi bir nedenle bozulan bir iktisadi dengenin yönünü ve niteliğini belirlemeye yönelik olarak zaman boyutundan bağımsız biçimde yapılan çözümleme. krş. devingen denge çözümlemesi
Köken: İngilizce static equilibrium analysis
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


6 ay önce