ekonomik müeyyideler ne demek

bk. iktisadi yaptırım
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004)


3 ay önce