elektroforez ne demek

(Yun. elektron: elektron; pherein: taşımak) Moleküllerin elektrik yüklerine göre ayrılması tekniği.
Köken: İngilizce electrophoresis
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)

Kolloid boyutunda asılı taneciklerin (proteinlerin) bir elektrik alanda göçe zorlanması esasına dayalı ayırma tekniği.
Köken: İngilizce electrophoresis
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)

Elektrik akımı etkisiyle, eriyik içinde dağılmış moleküllerin pozitif veya negatif kutba doğru ayrılması tekniği.
Köken: İngilizce electrophoresis
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

Bir çözelti içinde dağılmış iyonların elektrik akımı etkisiyle elektriksel yüklerine ve molekül ağırlıklarına göre negatif veya pozitif kutuba doğru hareketi.
Köken: İngilizce electrophoresis
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


6 ay önce