emtia üzerine rehin ne demek

Bir kredi kuruluşunun kredi vereceği firmanın merkezinde depo kurarak stoklarını rehin alması. krş. emtia karşılığı kredi
Köken: İngilizce field warehousing
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


9 ay önce