eş-gidiş çözümlemesi ne demek

(bağlanım çözümlemesi) Bağlanım çözümlemesinde bağımsız değişkenler arasında doğrusal ilişkiler olduğu ya da gözlem yanılgıları doğrusal ilişkiler içerdiği zaman ortaya çıkan güçlükleri yenmek için geliştirilmiş bir çözümleme yöntemi.
Köken: İngilizce confluence analysis
(BSTS / İstatistik Terimleri Sözlüğü 1983)


8 ay önce