faaliyet dışı gelirler ne demek

İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri
Köken: İngilizce non-operating incomes
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri
Köken: İngilizce non-operating incomes
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)

İşletmenin ana çalışma alanı ile ilgili olmayan, faiz geliri ya da duran varlıkların satışı gibi diğer alanlardan elde ettiği gelirler. krş. faaliyet gelirleri
Köken: İngilizce non-operating incomes
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


8 ay önce