geçici asalaklık ne demek

Hayatın bir veya birkaç döneminde konaktan geçici olarak yararlanma veya beslenme durumu, geçici parazitlik.
Köken: İngilizce temporary parasitism
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )


5 ay önce