genel denge çözümlemesi ne demek

Bütün piyasaların ve iktisadi karar birimlerinin birbiriyle ilgili olduğu varsayımı altında bir piyasa ya da birimde ortaya çıkan bir değişmenin diğer tüm piyasalar veya birimler üzerinde yaratacağı etkilerin çözümlenmesine ilişkin denge koşullarının araştırılması.
Köken: İngilizce general equilibrium analysis
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


9 ay önce