görsel ışıkölçer ne demek

İncelenecek (ölçülecek) ışınımla ölçüştürme ışınımının gözle (görerek) eşitleştirildiği ışıkölçer. En çok kullanılan yöntemler şunlardır: Yan yana iki alan parçasının parıltılarının eşitleştirilmesi ya da iki karşıtlığın eşitleştirilmesi ya da en az titremenin aranması. bk. ışık titremesi, kırpışmalı ışıkölçer, eşitlik ışıkölçeri.
Köken: İngilizce visual (or subjective) photometer, (colorimeter)
(BSTS / Aydınlatma Terimleri Sözlüğü 1973)


9 ay önce