güdümlü fiyatlandırma önsavı ne demek

Yoğunlaşmanın yüksek olduğu sanayilerde, ekonominin daralma dönemlerinde fiyatın daralmaya göre daha az düşürüleceğini ileri süren önsav.
Köken: İngilizce administered pricing hypothesis, administrative pricing hypothesis
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


9 ay önce