integrinler ne demek

Hücre dışı matrikste bulunan fibronektin, kollagen ve fibrinojen gibi yapışma proteinlerindeki arjinin, glisin, aspartik asitten oluşan tripeptitlere bağlanan hücre zarındaki reseptör gruplarından biri. LFA-1, Mac-1, Gp 150/95, PS antijenleri, VLA antijenleri gibi.
Köken: İngilizce integrins
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü 1998)


9 ay önce