işletme bulgusu hakkı ne demek

İşletme bulgusunun oluşumuna katılmaktan doğan hak.
Köken: İngilizce working right
(BSTS / Yapım İyeliği Terimleri Sözlüğü 1971)


10 ay önce