istence listesi ne demek


1. Kitaplığa getirtilmesi istenen ama henüz sağlanamamış olan yapıtların listesi.
2. Bir araştırıcının çalıştığı ve üzerinde bilgi edinmek istediği konu ya da konular listesi.
Köken: İngilizce desiderata
(BSTS / Kitaplıkbilim Terimleri Sözlüğü 1974)


11 ay önce