kemçirmek ne demek


1. Konuşanın sözünü kesmek.
2. Sert ve kötü konuşmak.
3. Söylediği belli olmadan karşılık vermek, homurdanmak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Köpek havlamak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)


9 ay önce