kontrol belgesi ne demek


1. Bir mal veya hizmetin önceden belirlenmiş ölçütlere uygun olduğunu göstermek için düzenlenen belge.
2. Dış ticaret mevzuatı çerçevesinde yetkili kurumlarca düzenlenen ve dışalım ve/veya dışsatımda bir ürünün belirlenen ölçütlere uygun olduğunu gösteren belge.
Köken: İngilizce control document
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


9 ay önce