küçük ev sineği ne demek

Karasinekten daha küçük ve onun gibi yaygın bir çiftekanatlı. Kurtçukları sindirim aygıtından başka, sidik kesesinde de yaşayabilmektedir.
Köken: İngilizce lesser house fly
(BSTS / Asalakbilim Terimleri Sözlüğü 1970)


7 ay önce