kütle ne demek

a.
1. Katı maddelerin büyük parçası, küme, yığın.
2. Bir yerde toplanmış, bir araya gelmiş insan topluluğu, kitle.
3. Belirli işleviyle özellik gösteren büyük insan kalabalığı: Seçmen kütlesi.
4. fiz. Bir nesneye uygulanan kuvvetle, oluşan ivme arasındaki orantıyı veren katsayı veya nesne niceliği.
Köken: Arapça kutle
(Güncel Türkçe Sözlük )

Üzerindeki dağ sıraları, yayla ve yüksek ova düzlükleri, bu sıraları birbirinden ayıran ya da yayla düzlüklerini derin biçimde parçalayan koyak oluklarıyla az çok geniş bir bölgeye yayılan engebeli yörelere verilen ad.
Köken: İngilizce massive
(BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980)

Bir cismi ivdirmek için uygulanan kuvvetle, bu kuvvetin oluşturduğu ivme arasındaki değişmez oran; cismin özdek olarak tutarı.
Köken: İngilizce mass
(BSTS / Fizik Terimleri Sözlüğü 1983)

Özdeğin kuvvet olarak aldığı etkiyle, bu etkiye ivme olarak verdiği tepki arasındaki orantıyı belirleyen ve Einstein kuramına göre yoğunlaşmış erke sayılabilen nitelik.
Köken: İngilizce mass
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)


1. Bir cismin uzayın her yerinde değişmeyen nicel özelliği. Madde miktarının ölçüsü olup F, kuvvet; a, ivme olmak üzere Newton kanunu olarak bilinen m=F/a bağıntısıyla tanımlanır. SI sisteminde kütle birimi kg dır.
2. Madde miktarının ölçüsü. Maddenin, hareket değişimine direnç gösteren miktarı. Bir elektron, atom molekül veya bunların hepsini içine alan molün fiziksel miktarı. Birim, miligram, gram vaya kilogram olabilir. Ağırlığın aksine kütle değişmesi. Mesela 1 gram suda her zaman aynı sayıda molekül vardır.
Köken: İngilizce mass
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)


Köken: İngilizce bulk
(BSTS / Madencilik Terimleri Kılavuzu 1979)

(biyoloji, astronomi, fizik, kimya)
Köken: Fransızca masse
(BSTS / Orta Öğretim Terimleri Kılavuzu 1963)

Bir dağoluş dizgesinin içinde sertleşmiş, oldukça dengeli, kıvrılma devimlerine dirençli bir yer birimi.
Köken: İngilizce block
(BSTS / Yerbilim Terimleri Sözlüğü 1971)


7 ay önce