mesajcı rna ne demek

Haberci RNA.
Köken: İngilizce messenger RNA, mRNA
(BSTS / Su Ürünleri Terimleri Sözlüğü )

DNA üzerinde bulunan ve gen adı verilen belirli bir bölgeyle tamamlayıcılık gösteren, genetik bilginin protein yapısına aktarılmasında kalıplık görevi yapan, genetik mesajı kromozomlardan ribozomlara taşıyan aracı molekül, elçi RNA, haberci RNA, mRNA, mesajcı ribonükleik asit.
Köken: İngilizce messenger RNA
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


7 ay önce