moleküler ısı ne demek

Bir mol bileşiğin sıcaklığını 1°C yükseltmek için gereken ısı enerjisi.(Özgül ısı x Mol kütlesi).
Köken: İngilizce molecular heat
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)


10 ay önce