nüfus dağılışı ne demek

Bir ülke ya da bölgede yaşayan insanların, yaşadıkları alana yoğun ya da seyrek olarak yayılışı, bk. nüfus yoğunluğu.
Köken: İngilizce distribution of population
(BSTS / Coğrafya Terimleri Sözlüğü 1980)

Nüfusun bir ülke içinde anakentler, bölgeler ve daha küçük yerleşme birimleri arasında bölünüşü.
Köken: İngilizce distribution of population
(BSTS / Kentbilim Terimleri Sözlüğü 1980)


9 ay önce