osphromenus olfax ne demek

bk. gurami
(BSTS / Biyoloji Terimleri Sözlüğü1998)


5 ay önce