oyun sanatı uzmanı ne demek

Oyun sanatını ve uygulayımını bilen kimse. Başlangıçta oyun yazarı ve oyun yöneticisi için kullanılmıştır. Bugünkü anlamı ile tiyatronun bilim ve sanat danışmanı. Oyun sanatı uzmanının görevleri çeşitlidir :
1. Çalıştığı tiyatro için seyirciyi, tiyatronun uygulayım olanaklarını ve sanatçı kadrosunu dikkate alarak oyun seçmek ve önermek, 2-Gönderilen yapıtlar üzerinde, gerektiğinde yazarı ile çalışmalar yapmak,
3. Yeni oyun yazarları bulmak, 4 -Dünya tiyatrosundaki gelişmeleri izleyerek çalıştığı tiyatroya yol göstermek, 5 - Kimi konularda yönetmene danışmanlık yapmak ve ön çalışmalar yaparak gerekli bilgi ve belgeyi sağlamak, 6 - Seyirciler için yayınlanan tiyatro dergisini yönetmek, 7 - Tiyatro belgeliğini ve kitaplığını kurmak, yönetmek, tiyatro için gerekli olan kitapları seçmek, 8 - Çalıştığı tiyatronun olanakları varsa tiyatro ile ilgili çeşitli sanat etkinliklerini düzenlemek.
Köken: İngilizce literary advisor
(BSTS / Gösterim Sanatları Terimleri Sözlüğü 1983)


10 ay önce