sistemik biyoyararlanım ne demek

Sindirim kanalından emilip karaciğere geldikten sonra metabolize olup Vena cava inferiyor aracılığında sistemik dolaşıma geçen ilaç oranını ifade eden terim.
Köken: İngilizce systemic bioavailability
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


7 ay önce