stirallil alkol ne demek

Formülü C6H5CH(CH3)OH, k.n. 204 °C olan, parfüm yapımında ve boyalarda koku verici olarak kullanılan, çiçek kokulu, suda çözünen yanıcı sıvı halde olan bir alkol. Metilfenilkarbinol. Sec-fenetil alkol.
Köken: İngilizce styrallyl alcohol
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü (II) 2007)


5 ay önce