suvarmak ne demek

(-i) Hayvana su vermek, su içirmek: “Bülbülü suvardım altın tasınan / Gurbete yolladım kara yasınan” -Halk türküsü.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Sulamak, su içirmek.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Suyu tarlaya çevirmek, sulamak.
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sulamak, su vermek. ET subarmak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

(DLT. suwarmak, suwgarmak) Sulamak
(Türkiye Türkçesi Ağızları Sözlüğü)

Sulamak, su vermek.
(Tarama Sözlüğü1971)


6 ay önce