tekelci devlet anamalcılığı ne demek

bk. tekelci devlet kapitalizmi
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü2004)


2 hafta önce