temel besin maddeleri ne demek

Yemlerin bileşiminde bulunan ve besin değerinin tayinine esas olan ham protein, ham yağ, ham selüloz, azotsuz öz maddelerle su ve kalsiyum fosfor, magnezyum, sodyum, potasyum, klor, kükürt gibi makro elementlerden oluşan inorganik besin maddeleri.
Köken: İngilizce basic nutrients
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


7 ay önce