tikel-evetllemeli en kısa bir yasal biçim ne demek

p gibi bir önermenin tikel-evetlemeli en kısa bir yasal biçim olması, p nin tikel-evetlemeli yasal biçim olup, her kurucu bileşeni p nin bir kurucu bileşeninin ait tümel-evetlemesi olan, p ile doğrusal eşdeğer q gibi başka bir tikel-evetlemeli yasal biçimin bulunmaması demektir. || Biçimsel tanım: (p tikel-evetlemeli en kısa yasal biçimdir) (...) {(p tikel-evetlemeli yasal biçimdir) (...) [(q tikel-evetlemeli yasal biçimdir) (...) (q nun her kurucu bileşeni p nin bir kurucu bileşeninin alt tümel-evetlemesidir) (…) Örn. pqvqrvpr.
Köken: İngilizce minimized disjunctive normal form
(BSTS / Mantık Terimleri Sözlüğü 1976)


1 yıl önce