toplam perakende deneyimi ne demek

Tüketiciyi belirli bir perakendeciden mal satın almaya özendiren ya da satın almaktan vazgeçiren unsurlar.
Köken: İngilizce total retail experience
(BSTS / İktisat Terimleri Sözlüğü 2004)


6 ay önce