toplam sindirilebilir besin maddeleri ne demek

Yemdeki sindirilebilir ham protein, ham selüloz ve azotsuz öz madde miktarlarıyla sindirilebilir yağ miktarının
2. 25 katının toplamını ifade eden, organik maddelerin sindirilebilirliğini bildiren bir yem ölçü birimi, toplam hazmolabilir besin maddeleri, TSBM, TDN.
Köken: İngilizce total digestible nutrients
(BSTS / Veteriner Hekimliği Terimleri Sözlüğü )


8 ay önce