toplam tepkime ne demek

Çeşitli tepkimelerden oluşan bir dizgede, başlangıçtaki çıkış tepkenleriyle sonunda elde edilen ürünleri gösteren tepkime.
Köken: İngilizce overall reaction
(BSTS / Kimya Terimleri Sözlüğü 1981)


8 ay önce