toplumsal bozukluk incelemeleri ne demek

Toplumsal yaşamdaki uyumsuzluk ve çözülme durumlarının anlamını, nedenlerini, sonuçlarını ve uyumu yeniden sağlama yollarını araştıran bilimsel inceleme alanı.
Köken: İngilizce social pathology
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


9 ay önce