toplumsal bulaşma ne demek

Bir toplumda, toplumsal küme içinde korku, ürkü gibi coşkusal durumların üyeler arasında iletilerek hızla yeğinleşmesine, böylece bütün toplumun ya da toplumsal kümenin sürü davranışı gibi ortaklaşa bir tepki oluşturmasına yol açan toplumsal etkileşme süreci.
Köken: İngilizce social contagion
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


5 ay önce