toplumsal çözülme ne demek

a. top. b. Birbirine bağlı kişiler veya gruplar arasında amaca ulaştıracak görevlerin yapılamaması sebebiyle ilişkilerin bozulması.
(Güncel Türkçe Sözlük)

Bir toplumda ya da toplumsal kümede üyelerin var olan türdeş toplumsal davranış alışkanlıklarına, kurumlara ya da denetim biçimlerine uyumlarını yitirmeleri sonucu toplum yaşamının olanaksızlaşması.
Köken: İngilizce social disorganization
(BSTS / Toplumbilim Terimleri 1975)


7 ay önce